MUDE 2020 Enterance

၂၀၁၈ မတ္လတြင္ မႏၱေလးတိုင္းမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလ်ာက္လႊာစာအိတ္မ်ားလာေရာက္တင္သြင္းနိုင္

 
Picture of Admin User
၂၀၁၈ မတ္လတြင္ မႏၱေလးတိုင္းမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလ်ာက္လႊာစာအိတ္မ်ားလာေရာက္တင္သြင္းနိုင္
by Admin User - Monday, 25 June 2018, 10:10 AM
 

၂၀၁၈ မတ္လတြင္ ေျဖဆိုခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြ (ဆယ္တန္းစာေမးပဲြ) ကို မႏၱေလးတိုင္းအတြင္းမွ ေျဖဆို ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလ်ာက္လႊာစာအိတ္မ်ားကို ၂၆-၆-၂၀၁၈ ေန႕မွ ၂၀-၇-၂၀၁၈ ေန႕ အထိ မႏၱေလးအေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ၃၄-၃၅ လမ္းၾကား - ၈၀-၈၁ လမ္းၾကား တြင္ လာေရာက္တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ တင္သြင္းရန္ေျမပံုအညႊန္းႏွင့္ တင္သြင္းရမည့္ အဖဲြ႕မ်ား ေနရာႏွင့္ စာစစ္ဌာနအသီးသီးကို လမ္းညႊန္ေဖၚျပထားပါသည္။