MUDE 2020 Enterance

မနၱလေးအဝေးသင္တကၠသိုလ္ သင္ၾကားေရးဆရာ ဆရာမမ်ား ရာထူးတိုး ေျပာင္းေရႊ႕ ေလ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း

 
Picture of Admin User
မနၱလေးအဝေးသင္တကၠသိုလ္ သင္ၾကားေရးဆရာ ဆရာမမ်ား ရာထူးတိုး ေျပာင္းေရႊ႕ ေလ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း
by Admin User - Monday, 28 September 2020, 9:35 AM
 

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ပညာေရးဝန္ျကီးဌာန

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန

မနၱေလးအေဝးသင္တကၠသိုလ္

(သင္ျကားေရးရာထူးမ်ားရာထူးတိုးျမွင့္/ေျပာင္းေရႊ႕ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း)

၁။      မနၱေလးအေဝးသင္တကၠသိုလ္ရွိ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ပထဝီဝင္၊ သမိုင္း၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ စိတ္ပညာ၊ ဉပေဒပညာ၊ အေရွ႕တိုင္းပညာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ၊ သခၤ်ာ၊ သတၱေဗဒ၊ ရုကၡေဗဒ၊ စီးပြားေရးပညာ ဘာသာရပ္ဌာနမ်ားတြင္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုေသာ မနၱေလးအေဝးသင္တကၠသိုလ္နွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ရာထူးတိုးျမွင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူ တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ကထိက၊ လက္ေထာက္ကထိက၊ နည္းျပ/သရုပ္ျပမ်ား နွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေလွ်ာက္ထားလိုသူ (အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ထားေသာ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားအလိုက္ အနည္းဆံုး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္နွစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ အသားတင္ကာလျပည့္မီသူ) ပါေမာကၡ၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ကထိက၊ လက္ေထာက္ကထိက၊ နည္းျပ/သရုပ္ျပမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡခ်ုပ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ျကီးမ်ား မွတစ္ဆင့္   မနၱေလးအေဝးသင္တကၠသိုလ္  ပါေမာကၡခ်ုပ္ထံသို့  လိပ္မူ၍  အေထာက္အထားမ်ား ျပည့္စံုစြာျဖင့္ (၁၂-၁၀-၂၀၂၀)ရက္ေန့ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

၂။  သတ္မွတ္ပံုစံနွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလိုပါက မနၱေလးအေဝးသင္တကၠသိုလ္၏ Website: www.mude.edu.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ျကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

၃။      သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီးတင္သြင္းသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားနွင့္ အခ်က္အလက္ ျပည့္စံု မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ထားျခင္းမရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံစဉ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

၄။      အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မနၱေလးအေဝးသင္တကၠသိုလ္ ဌာနမႉး(စီမံ/ဘ႑ာ) ဖုန္းနံပါတ္(ဝ၉-၇၅၀၁၉၀၅၅၅)နွင့္ ဌာနမႉး(ထုတ္လုပ္ေရး)(ဝ၉-၄၀၂၅၈၉၄၃၄)တို႔ထံသို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

၅။      ရာထူးေခၚစာနွင့္ သတ္မွတ္ပံုစံမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသို႕ email ျဖင့္လည္း ျဖန္႕ေဝ ေပးပို႕ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မနၱေလးအေဝးသင္တကၠသိုလ္

အပိုဒ္ (၂) တြင္ပါ၀င္ေသာ ပံုစံနမူနာမ်ားကို ေအာက္တြင္ Download ရယူနိုင္ပါသည္